home‎ > ‎nieuws‎ > ‎

miljoeneninvestering in dwingelderveld

posted Apr 2, 2014, 12:24 PM by Webadmin Ledanet

De provincie gaat samen met andere partners opnieuw fors investeren in het Dwingelderveld. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljoen euro voor het dempen van sloten om verdroging tegen te gaan, verbetering met het Terhorsterzand en meer fiets- en wandelpaden.

Comments